Δήμου Νέστου
Get Adobe Flash player

Ανακοίνωση    υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2014   του ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ του Δήμου Νέστου   για την πρόσληψη με  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δύο (2) ατόμων  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος  «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας»

Περισσότερα θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία παρακάτω :

1. Περίληψη ανακοίνωσης ΣΟΧ3-2014

2. Ανακοίνωση ΣΟΧ3-2014

3. Παράρτημα ΑΣΕΠ (parartima_epoxiko_22_el_GR 27-9-2013)

4. Έντυπο αίτησης ΣΟΧ3