Δήμου Νέστου
Get Adobe Flash player

Το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία του Δήμου Νέστου, που εδρεύει στην Χρυσούπολη .

Σας γνωστοποιούμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και   αρχίζει από 31/7/2014 ημέρα Πέμπτη έως και 11/8/2014 ημέρα Δευτέρα .

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία παρακάτω :

1.Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014

2.Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2014

3.Παράρτημα

4.Έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ3