Δήμου Νέστου
Get Adobe Flash player

Δείτε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2014 προκήρυξης του ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ του Δήμου Νέστου για την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Αναλυτικά τα αποτελέσματα θα τα βρείτε στα συνημμένα αρχεία ανά κωδικό θέσης.

1. Κωδικός θέσης  102 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

2. Κωδικός Θέσης 103 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

3. Κωδικός θέσης 104 ΔΕ Μαγείρων

4. Κωδικός θέσης 105 ΥΕ Καθαριότητα

5. Κωδικός θέης 106 ΥΕ Τραπεζοκόμων