Δήμου Νέστου
Get Adobe Flash player

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2591062902

 

Δραστηριότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Δήμου Νέστου: 

1. Διευθέτηση αστικοδημοτικών υποθέσεων.

2. Διαμεσολάβηση και παραπομπή σε υπηρεσίες και φορείς.

3. Καταγραφή του πληθυσμού των αθίγγανων και δημιουργία πλήρους αρχείου, οργανωμένου σε οικογενειακούς φακέλους.

4. Οικογενειακός προγραμματισμός.

5. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

6. Ενδυνάμωση των γυναικών μέσω ομάδων αλλά και ατομικών συνεδριών.

5. Δράσεις για την ένταξη και παραμονή των τσιγγανοπαίδων στο εκπαιδευτικό σύστημα.

6. Συνεργασία με τα σχολεία που φοιτούν τσιγγανόπαιδες.

7. Λειτουργία φροντιστηριακού τμήματος.

8. Επαγγελματικός προσανατολισμός: ενημέρωση για τον ΟΑΕΔ, την κάρτα ανεργίας, τυχόν σεμινάρια ή προκηρύξεις για θέσεις εργασίας κ.ά.

9. Συνεργασία με ΚΕΚ για την προώθηση των αθίγγανων σε σεμινάρια επιδοτούμενα και μη.

10. Συνεργασία με άλλα σχετικά προγράμματα (π.χ. «Ένταξη τσιγγανοπαίδων στο σχολείο» του πανεπιστημίου Θεσσαλίας), με οργανώσεις (π.χ. Γιατροί του Κόσμου) και ΜΚΟ (π.χ. Οικοκοινωνία).

11. Πραγματοποίηση εμβολιασμών.

12. Δημιουργία αρχείου με τους εμβολιασμούς κάθε τσιγγανόπαιδα.

13. Συνταγογράφηση.

14. Μέτρηση σακχάρου και πίεσης.

15. Δράσεις για την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής.

16. Συμμετοχή σε δράσεις όπως οδοντιατρικός έλεγχος, αιματολογικός έλεγχος παιδιών, έλεγχος οστεοπόρωσης και τεστ Παπανικολάου.

17. Παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

18. Συνεργασία με συλλόγους όπως Φιλόπτωχος Χρυσούπολης, Σύλλογος Γυναικών Αγιάσματος, Σοροπτιμιστικός Σύλλογος Καβάλας.

19. Με τη συνδρομή των συλλόγων αλλά και απλών πολιτών παροχή ιματισμού, τροφίμων και γραφικής ύλης στις οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

20. Ενημέρωση του πληθυσμού για κάθε είδους δράσεις που τους αφορούν (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για Έλληνες Ρομά).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2591062902

 

Δραστηριότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Δήμου Νέστου: 

1. Διευθέτηση αστικοδημοτικών υποθέσεων.

2. Διαμεσολάβηση και παραπομπή σε υπηρεσίες και φορείς.

3. Καταγραφή του πληθυσμού των αθίγγανων και δημιουργία πλήρους αρχείου, οργανωμένου σε οικογενειακούς φακέλους.

4. Οικογενειακός προγραμματισμός.

5. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

6. Ενδυνάμωση των γυναικών μέσω ομάδων αλλά και ατομικών συνεδριών.

5. Δράσεις για την ένταξη και παραμονή των τσιγγανοπαίδων στο εκπαιδευτικό σύστημα.

6. Συνεργασία με τα σχολεία που φοιτούν τσιγγανόπαιδες.

7. Λειτουργία φροντιστηριακού τμήματος.

8. Επαγγελματικός προσανατολισμός: ενημέρωση για τον ΟΑΕΔ, την κάρτα ανεργίας, τυχόν σεμινάρια ή προκηρύξεις για θέσεις εργασίας κ.ά.

9. Συνεργασία με ΚΕΚ για την προώθηση των αθίγγανων σε σεμινάρια επιδοτούμενα και μη.

10. Συνεργασία με άλλα σχετικά προγράμματα (π.χ. «Ένταξη τσιγγανοπαίδων στο σχολείο» του πανεπιστημίου Θεσσαλίας), με οργανώσεις (π.χ. Γιατροί του Κόσμου) και ΜΚΟ (π.χ. Οικοκοινωνία).

11. Πραγματοποίηση εμβολιασμών.

12. Δημιουργία αρχείου με τους εμβολιασμούς κάθε τσιγγανόπαιδα.

13. Συνταγογράφηση.

14. Μέτρηση σακχάρου και πίεσης.

15. Δράσεις για την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής.

16. Συμμετοχή σε δράσεις όπως οδοντιατρικός έλεγχος, αιματολογικός έλεγχος παιδιών, έλεγχος οστεοπόρωσης και τεστ Παπανικολάου.

17. Παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

18. Συνεργασία με συλλόγους όπως Φιλόπτωχος Χρυσούπολης, Σύλλογος Γυναικών Αγιάσματος, Σοροπτιμιστικός Σύλλογος Καβάλας.

19. Με τη συνδρομή των συλλόγων αλλά και απλών πολιτών παροχή ιματισμού, τροφίμων και γραφικής ύλης στις οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

20. Ενημέρωση του πληθυσμού για κάθε είδους δράσεις που τους αφορούν (π.χ. προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για Έλληνες Ρομά). 

– See more at: http://www.dimosnestou.gov.gr/content/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85#sthash.hl48gVnz.dpuf