Δήμου Νέστου
Get Adobe Flash player

Κέντρο Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων του Δήμου Νέστου (Κ.Α.Π.Η.)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2591024256

 

Το Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Νέστου συστήθηκε το 1985.

Σκοπός του είναι:
1) Η πρόληψη βασικών βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του ηλικιωμένου, έτσι ώστε να παραμείνει ενεργό, αυτόνομο και ισότιμο μέλος του κοινωνικού συνόλου.
2) Η διαφώτιση και η συνεργασία με φορείς της ευρύτερης κοινωνίας αλλά και τους ειδικούς φορείς που ασχολούνται με την Τρίτη ηλικία.
3) Η έρευνα σχετικών θεμάτων που αφορούν την Τρίτη ηλικία.

Αποδέκτες των υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η. όλοι οι δημότες του Δήμου που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και κατ’ εξαίρεση άτομα με ειδικές ανάγκες που χρίζουν των υπηρεσιών του αλλά και άτομα ειδικών κοινωνικών ομάδων (χηρεία., οικονομικά αδύναμα κτλ) παρά το γεγονός ότι δεν έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας τους.

Υπηρεσίες που παρέχονται:
1) Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους και τήρηση κοινωνικού ιστορικού.
2) Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές, ομιλίες, εορταστικές εκδηλώσεις)
3) Υλοποίηση προγραμμάτων
α) λουτροθεραπείας
β) πηλοθεραπείας
γ) κατασκήνωση
δ) θαλάσσια μπάνια
ε) γυμναστικής.
4) Ύπαρξη ομάδων δημιουργικής απασχόλησης
α) Χορωδία
β) Ομάδα δημιουργικής απασχόλησης γυναικών με την παράλληλη συμμετοχή των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
5) Παροχή φυσιοθεραπείας στα μέλη, όταν υπάρχει παραπομπή από τον θεράποντα ιατρό. Κατ΄εξαίρεση παροχή φυσιοθεραπείας στο σπίτι όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ( οικονομική αδυναμία).
6) Νοσηλευτική φροντίδα, παροχή οδηγιών για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Καθημερινές μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, αιμοληψία, ενεσοθεραπεία ,μετρήσεις σακχάρου. Τήρηση ιατρικού ιστορικού για το κάθε μέλος. Συνταγογράφιση φαρμάκων από εθελοντή Ιατρό παθολόγο. Τήρηση φαρμακείου στο χώρο του Κ.Α.Π.Η. Συνεργασία με φορείς παροχής υγείας ( Κ.Υ., Νοσοκομείο). Κατ’ οίκων επισκέψεις για παροχή νοσηλευτικής φροντίδας.
7) Ύπαρξη εντευκτηρίου στο χώρο Κ.Α.Π.Η. όπου λειτουργεί και κυλικείο (προσφέρονται τσάι, καφές, αναψυκτικά). Οι υπηρεσίες παρέχονται από την οικογενειακή βοηθό.
8) Παροχή μικροεξυπηρετήσεων σε μέλη που χρίζουν βοήθειας( πληρωμή λογαριασμών, συνοδεία από και προς το σπίτι, ψώνια κτλ)
9) Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης για τα μέλη του.

Προσωπικό:
Το προσωπικό που απασχολείται στο Κ.Α.Π.Η. είναι:
1 Κοινωνική Λειτουργός,
1 Νοσηλεύτρια,
1 Φυσιοθεραπευτής και
1 Οικογενειακή Βοηθός.

Τον Ιούλιο του 1998 λειτούργησε το πρώτο παράρτημα στο τοπικό διαμέρισμα της Πέρνης αρχικά σε ενοικιαζόμενο χώρο και από 21-05-2010 σε ιδιόκτητο χώρο.
Τον Δεκέμβριο του 1999 λειτούργησε το δεύτρεροπαράρτημα στο τοπικό διαμέρισμα του Ν.Ξεριά.σε ενοικιαζόμενο χώρο.
Τον Απρίλιο του 2005 λειτούργησε το τρίτο παράρτημα στο τοπικό διαμέρισμα του Παραδείσου και στεγάζεται στο χώρο του κοινοτικού καταστήματος. Τον Δεκέμβριο του 2007λειτούργησε το τέταρτο παράρτημα στο τοπικό διαμέρισμα Ποντολιβάδου σε ενοικιαζόμενο χώρο.
Το Οκτώβριο του 2010 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πέμπτου παρατήματος στο τοπικό διαμέρισμα της Αβραμηλιάς, στεγαζόμενο σε κοινοτικό χώρο.

Τέλος σε διαδικασία υπό σύστασης βρίσκεται και το έκτο παράρτημα στο τοπικό διαμέρισμα της Πετροπηγής.

Η δύναμητων εγγεγραμμένων μελών του Κ.Α.Π.Η. έχει ως εξής.
1) κεντρικό Κ.Α.Π.Η. – 2445 μέλη
2) παράρτημα Πέρνης – 300 μέλη
3) παράρτημα Ν.Ξεριά – 84 μέλη
4) παράρτημα Παραδείσου – 158 μέλη
5) παράρτημα Ποντολιβάδου – 60 μέλη
6) παράρτημα Αβραμηλιάς – 24 μέλη

Από 1-01-2011 το Νομικό Πρόσωπο του Κ.Α.Π.Η. λόγω του Καλλικράτη καταργείται και αποτελεί τμήμα του ενιαίου Νομικού Προσώπου του Δήμου με την επωνυμία ΕΥνεστία. Η λειτουργία όμως και οι δραστηριότητές του παρέμειναν οι ίδιες.