Δήμου Νέστου
Get Adobe Flash player

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης) για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου και του ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ , συνολικού προϋπολογισμού 58.800,00 € σύμφωνα με την μελέτη με αριθμό 5023/14, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για κάθε ομάδα που θα υποβληθεί προσφορά. Η κατάθεση προσφορών θα ολοκληρωθεί την 23η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00’.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου εδώ