Δήμου Νέστου
Get Adobe Flash player

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε στο πλαίσιο της δράσης “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”

προσκαλεί :

– Τις Μητέρες νηπίων και παιδιών ή /και

– Τα Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική

απόφαση, η επιμέλεια παιδιών

– Τα Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

και επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο εδώ: ATT00259