Δήμου Νέστου
Get Adobe Flash player

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2014  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ σύμφωνα με τις 522,523, 543, 544/2014 αποφάσεις του ΑΣΕΠ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ7Τ. 1520/25-08-14 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ.

Δείτε το συνημμένο αρχείο

ΩΚΦΚΟΛ58-3ΦΚ-ΑΔΑ ΠΙΝΑΚΑΖ 103 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ-νεο2