Δήμου Νέστου
Get Adobe Flash player

webmaster

Σας γνωρίζουμε ότι από σήμερα ξεκίνησε τη λειτουργία του το γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Μέριμνας του Δημότη. Στο γραφείο θα γίνεται παραλαβή νέων αιτήσεων και επεξεργασία των παλαιότερων προκειμένου να καταρτισθούν οι πίνακες δικαιούχων οικονομικά αδύναμων κατοίκων του Δήμου Νέστου, προκειμένου να τους δοθούν βασικά είδη διαβίωσης.

Το γραφείο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις ώρες 9π.μ. έως 13μ.μ. και βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου απέναντι από το ΚΕΠ.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ1/2014  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ σύμφωνα με τις 522,523, 543, 544/2014 αποφάσεις του ΑΣΕΠ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ7Τ. 1520/25-08-14 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ.

Δείτε το συνημμένο αρχείο

ΩΚΦΚΟΛ58-3ΦΚ-ΑΔΑ ΠΙΝΑΚΑΖ 103 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦ-νεο2

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα που θα υποβληθεί προσφορά. Η κατάθεση προσφορών θα ολοκληρωθεί την 03η Νοέμβρη 2014 και ώρα 10:00’. – See more at: http://www.dimosnestou.gov.gr/content/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD#sthash.KdXG2at6.dpufASDDASDASDSA

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα που θα υποβληθεί προσφορά. Η κατάθεση προσφορών θα ολοκληρωθεί την 03η Νοέμβρη 2014 και ώρα 10:00’.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου εδώ

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα που θα υποβληθεί προσφορά. Η κατάθεση προσφορών θα ολοκληρωθεί την 03η Νοέμβρη 2014 και ώρα 10:00’. – See more at: http://www.dimosnestou.gov.gr/content/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD#sthash.KdXG2at6.dpufSDADASDAS

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης) για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου και του ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ , συνολικού προϋπολογισμού 58.800,00 € σύμφωνα με την μελέτη με αριθμό 5023/14, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για κάθε ομάδα που θα υποβληθεί προσφορά. Η κατάθεση προσφορών θα ολοκληρωθεί την 23η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00’.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου εδώ

Δείτε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2014 προκήρυξης του ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ του Δήμου Νέστου για την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Αναλυτικά τα αποτελέσματα θα τα βρείτε στα συνημμένα αρχεία ανά κωδικό θέσης.

1. Κωδικός θέσης  102 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

2. Κωδικός Θέσης 103 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

3. Κωδικός θέσης 104 ΔΕ Μαγείρων

4. Κωδικός θέσης 105 ΥΕ Καθαριότητα

5. Κωδικός θέης 106 ΥΕ Τραπεζοκόμων

 

Το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία του Δήμου Νέστου, που εδρεύει στην Χρυσούπολη .

Σας γνωστοποιούμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και   αρχίζει από 31/7/2014 ημέρα Πέμπτη έως και 11/8/2014 ημέρα Δευτέρα .

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία παρακάτω :

1.Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014

2.Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2014

3.Παράρτημα

4.Έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ3

 

 

Ανακοίνωση    υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2014   του ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ του Δήμου Νέστου   για την πρόσληψη με  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δύο (2) ατόμων  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος  «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας»

Περισσότερα θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία παρακάτω :

1. Περίληψη ανακοίνωσης ΣΟΧ3-2014

2. Ανακοίνωση ΣΟΧ3-2014

3. Παράρτημα ΑΣΕΠ (parartima_epoxiko_22_el_GR 27-9-2013)

4. Έντυπο αίτησης ΣΟΧ3